ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เดือนแรม บ่อเงิน
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตข้าวในระบบการทำฟาร์มที่มีข้าวเป็นพืชหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย = Technical efficiency of rice production in rice-based farming systems in Northeastern Thailand
หัวเรื่อง ข้าว -- การผลิต;ข้าว -- การปลูก;ระบบเกษตรกรรม
จำนวนหน้า ด, 132 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 121-124
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549