ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลมรัก จิรวัฒน์จรรยา
ชื่อเรื่อง ผลของปัจจัยภายนอกต่อการพ้นระยะพักตัวของว่านจูงนางบางชนิด = Effcets of external factors on breaking dormancy of some Geodorum
หัวเรื่อง ว่านจูงนาง;กล้วยไม้ดิน
จำนวนหน้า ฎ, 81 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(พืชสวน)
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์) พืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554