ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กวิพร จินะจันตา
ชื่อเรื่อง ความสามารถของเชื้อแอกติโนไมซิสต์เอนโดไฟท์ในการละลายฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในแร่ธรรมชาติและส่งเสริมการเจริญเติบโตของส้มพันธุ์สายน้าผึ้ง = Capability of endophytic actinomycetes in solubilization of phosphorus and potassium in natural minerals and growth enhancement of Mandarin cv. Sai Nam Pueng
หัวเรื่อง แอคติโนมัยซิสเอนโดไฟท์;แบคทีเรีย;ส้มสายน้ำผึ้ง
จำนวนหน้า ญ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์)
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์) ปฐพีศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 75-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555