ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบจำลองของปริมาณฝนสูงสุดรายเดือนในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยโดยใช้การแจกแจง ค่าสุดขีดวางนัยทั่วไป = Modeling of monthly maximum rainfalls in upper Northern Thailand using the generalized extreme value distribution
หัวเรื่อง ฝน;ฝน -- การวัด
จำนวนหน้า ฏ, 73 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 61-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556