ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรธิดา สร้างสุขดี
ชื่อเรื่อง การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับผลต่างระหว่างพารามิเตอร์จากสองประชากรภายใต้การแจกแจงแบบแบร์นูลลีโดยวิธีบูทแสตรป = Interval estimation for the difference between parameters from two populations under bernoulli distribution by bootstrap approach
หัวเรื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์;บูทสแตร็ป (สถิติ)
จำนวนหน้า ฒ, 89 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555