ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณวิสา เจริญสุวรรณ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา = Farmers participation in water management and water shortage resolution in Mae Puem reservoir, Banlao Sub-district, Mae Chai district, Phayao province
หัวเรื่อง อ่างเก็บน้ำแม่ปืม;การจัดการน้ำ;น้ำ;อ่างเก็บน้ำ -- พะเยา
จำนวนหน้า 95 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่ , ตาราง;ฎ, 95 แผ่น : กราฟ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555