ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิชชุกร ฟูศรี
ชื่อเรื่อง ระบบเฝ้าสังเกตและหาเหตุแก้ไขข้อขัดข้องรถยนต์ผ่านโอบีดี 2 สแกนเนอร์ = Car monitoring and troubleshooting system via OBD 2 scanner
หัวเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต;ระบบคอมพิวเตอร์;คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม
จำนวนหน้า ฒ, 177 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557