ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณิภา สมผุด
ชื่อเรื่อง การผลิตและจลนพลศาสตร์การทำแห้งแบบโฟม-แมทของเครื่องดื่มน้ำข้าวก่ำผงสำเร็จรูป = Production and kinetics using foam-mat drying of instant purple rice powder วรรณิภา สมผูด
หัวเรื่อง เครื่องดื่ม -- การผลิต;เครื่องดื่มธัญพืช;น้ำข้าวก่ำ
จำนวนหน้า ฒ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 112-120
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557