ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชดาภรณ์ จันทร์ถา
ชื่อเรื่อง การใช้ดัชนีชีวภาพและดัชนีเคมีเพื่อประเมินผลกระทบจากมนุษย์ต่อคุณภาพน้ำของแม่น้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Use of biotic and chemical indices for assessment of anthropogenic impacts on water quality of Pai river, Mae Hong Son province
หัวเรื่อง คุณภาพน้ำ -- แม่ฮ่องสอน;น้ำ -- การวิเคราะห์;แม่น้ำปาย
จำนวนหน้า ฑ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555