ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยธิดา ขันติพงศ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้พื้นที่กับชนิดและปริมาณของยุงบริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและพื้นที่ใกล้เคียง = Relationship between land use and species and quantities of mosquitoes in Mae Ngad Somboonchon Dam and adjacent areas
หัวเรื่อง ยุง;เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
จำนวนหน้า ฐ, 85 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555