ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปีย์ชนิตว์ คำกัมพล
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลาสม่าซีโรโทนินกับโรคลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อมในสุนัข = Relationship between plasma serotonin level and mitral endocardiosis in dogs
หัวเรื่อง สุนัข -- โรค;ลิ้นหัวใจ -- โรค
จำนวนหน้า ฒ, 76 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สัตวแพทย์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 55-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556