ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนากิจ เจริญเมือง
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนเพศและโรคหัวใจในสุนัข = The Relationship between endogenous sex hormones and cardiovascular diseases in dog
หัวเรื่อง สุนัข -- โรค;หัวใจ -- โรค;ฮอร์โมนเพศ
จำนวนหน้า ด, [95] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สัตวแพทย์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 53-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555