ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัคนุช บันสิทธิ์
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้เจลเกล็ดเลือดเข้มข้น ต่อการหายของแผลในช้างเอเซีย = The Effect of platelet concentrate gel on wound healing in Asian Elephant (Elephas maximus) ภัคนุช บันสิทธิ์
หัวเรื่อง ช้าง -- เอเซีย;เกล็ดเลือด
จำนวนหน้า ฎ, 62 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สัตวแพทย์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 48-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557