ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wittawat Wajabandit
ชื่อเรื่อง Reservoir porosity prediction using elastic impedance volume from 3-D seismic and well-log data in an area of the Malay Basin, Gulf of Thailand = การทำนายค่าความพรุนของชั้นหินกักเก็บโดยใช้ก้อนอิลาสติกอิมพีแดนซ์จากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ และข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ ในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย
หัวเรื่อง Topographical surveying;Geology;Geology and mineralogy
จำนวนหน้า xii, 95 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Applied Geophysics
โน้ต Thesis (Master of Science (Applied Geophysics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 85-88
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012