ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บัณฑิต เจริญทรัพย์
ชื่อเรื่อง การศึกษาพารามิเตอร์ของการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการสลายตัวของเอทิลีนและการยืดอายุการเก็บรักษาของผลมะม่วงน้ำดอกไม้ = Parametrics study of photo-oxidative catalysis by titanium dioxide on decomposition of ethylene and storage life extension of Nam Dok Mai Mango fruit
หัวเรื่อง มะม่วงน้ำดอกไม้ -- การเก็บและรักษา;มะม่วงน้ำดอกไม้ -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว;การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง;ออกซิเดชัน;เอทิลีน
จำนวนหน้า 90 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555