ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง แก้วอุ่นเรือน จันทวงศา
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่และความหมายของสถานที่ของคนพลัดที่อันเนื่องมาจากโครงการขยายเขื่อนไฟฟ้าเทินหินบูน สปป.ลาว = Changes of spatiality and sense of place of the displaced people as A Result of Theun Hinboun Expansion Project, Laos PDR.
หัวเรื่อง มนุษย์ -- การย้ายถิ่น
จำนวนหน้า ณ, 253 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 219-227
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556