ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐานา ธรรมคุณ
ชื่อเรื่อง ความเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยทั่วไป อายุรกรรม ศัลยกรรม
หัวเรื่อง พยาบาล;ความเครียด (จิตวิทยา);ผู้ป่วย;การพยาบาลอายุรศาสตร์;การพยาบาลศัลยศาสตร์;Dissertations, Academic -- Nursing;Stress
จำนวนหน้า ฐ, 103 หน้า
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [78]-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2532