ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤตภูดิส เขื่อนเพชร
ชื่อเรื่อง ความหยาบและความสะอาดของผิวรากเทียมไทย ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ = Surface roughness and cleanliness of Newly developed Thai dental implant
หัวเรื่อง ฟันปลอม;คลองรากฟัน;ปริทันตวิทยา
จำนวนหน้า ท, 194 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปริทันตวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555