ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรเมศวร์ เจริญกิจ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การจัดการธุรกิจของผู้จำหน่ายโพแทสเซียมคลอเรตรายย่อยในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Business management strategies of potassium chlorate retailer in Chom Thong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การจัดการธุรกิจ -- จอมทอง (เชียงใหม่);โพแทสเซียม -- การจัดซื้อ
จำนวนหน้า ฑ, 98 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553