ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรชัย ธำรงกิจเจริญ
ชื่อเรื่อง กายวิภาคของรูจมูกของทารกไทยที่มีภาวะปากแหว่ง และหรือเพดานโหว่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Nostril anatomy of Thai infants with cleft lip andor palate at Maharajnakornchiangmai Hospital
หัวเรื่อง เพดานโหว่;ปากแหว่ง;ทารก -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฒ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 33-34
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555