ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สรชนินท์ ชินสวนานนท์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการฆ่าเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ต้านทาน ต่อยาเมทิซิลลิน บนเรซินอะคริลิก ระหว่างวิธีเจ็ทพลาสมาและ การแช่ในสารละลายคลอเฮกซิดีน ไดกลูโคเนต ความเข้มข้น ร้อยละ 2 = Comparisons of methicillin-resistant staphylococcus aureus disinfection on acrylic resin between plasma jet method and immersion in 2% chlorhexidine digluconate solution
หัวเรื่อง แบคทีเรีย;สแตฟฟิโลคอคคัส;เมธิซิลลิน
จำนวนหน้า ฑ, 68 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555