ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิระ ฮั่นตระกูล
ชื่อเรื่อง ระดับของเมทริกเมทัลโลโปรติเนส-2 และเมทริกเมทัลโลโปรติเนส-8 ของสิ่งรั่วข้นในคลองรากฟันระหว่างการรักษาคลองรากฟัน = Level of matrix metalloproteinase-2 and matrix metalloproteinase-8 in root canal exudates during endodontic treatment
หัวเรื่อง คลองรากฟัน;การรักษารากฟัน;เมทริกเมทัลโลโปรติเนส
จำนวนหน้า 75 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 59-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 2554