ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัฒนพงศ์ ทังสุนันท์
ชื่อเรื่อง การศึกษาเบื้องต้นของยีนที่เข้ารหัสทรานสคริปชันแฟคเตอร์ (เอ็มวายบี และ เอ็มวายซี ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ แอนโทไซยานินในข้าวมะลิม่วงบีเคโอเอส = Preliminary study of genes encoding transcription factors (myb and myc) involved in anthocyanin biosynthesis in purple jasmine rice (Oryza sativa L. cv. BKOS)
หัวเรื่อง ข้าว -- การกลายพันธุ์;การกลายพันธุ์พืช;ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ
จำนวนหน้า ด, 102 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555