ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จตุภูมิ มีเสนา
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างนกและพืช บนดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในปีพ.ศ.2553-2554 = Relationship between birds and plants on Doi Mae Salong, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province in 2010-2011
หัวเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับพืช;นก -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย);พืช -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย);นิเวศวิทยา -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
จำนวนหน้า ฏ, 67 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 60-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556