ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กันต์กนิษฐ์ สุริยะจันทร์
ชื่อเรื่อง สมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของโพรพอลิส นมผึ้ง และสมุนไพรพื้นบ้านต่อ Helicobacter pylori และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งแบคทีเรีย = Anti-bacterial properties of propolis, royal jelly and local medicinal plants against helicobacter pylori and development of bacterial inhibitory product
หัวเรื่อง แบคทีเรีย -- การเจริญเติบโต;โพรพอลิส;ผลิตภัณฑ์ผึ้ง
จำนวนหน้า ฏ, 100 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 82-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555