ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกอร เหลืองทรัพย์ทวี
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนประชากรทรัพยากรป่าไม้และคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย = Mathematical model analysis of relationship between population, forestry resources, and carbon dioxide in Thailand
หัวเรื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์;แบบจำลองทางคณิตศาสตร์;ประชากร;ทรัพยากรป่าไม้;คาร์บอนไดออกไซด์
จำนวนหน้า ญ, 52 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 48-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556