ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศุภลักษณ์ ผาดศรี
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองแนวคิดการบริการกิจกรรมบำบัด ชุมชนในเชียงใหม่ = Development of a conceptual model for community occupational therapy service in Chiang Mai
หัวเรื่อง กิจกรรมบำบัด -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 125 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556