ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภานุพงค์ สว่างวงค์
ชื่อเรื่อง การตอบสนองของประชาชนต่อภัยพิบัติน้ำท่วม : กรณีศึกษาตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Responses of people to flood disaster : a case study of Nong Hoi Sub-District, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การป้องกันน้ำท่วม -- เชียงใหม่;น้ำท่วม -- เชียงใหม่;การป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
จำนวนหน้า ต, 172 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณภัย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 161-163
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555