ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมาวิษฐ์ ถาธัญ
ชื่อเรื่อง การควบคุมโรคใบจุดของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยใช้สารสกัดจากเชื้อราคีโตเมียม = Leaf spot control of pathum Thani 1 Rice using chaetomium spp. extract
หัวเรื่อง ข้าว -- พันธุ์ปทุมธานี 1;เชื้อรา;ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
จำนวนหน้า ฐ, 124 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโรคพืช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555