ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กัญชลิกา คงย่อง
ชื่อเรื่อง การประเมินมูลค่าทางเศรษศาสตร์ของระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Economic valuation of coffee-based agroforestry system in Mae Chedi Mai Sub-district, Wiang Pa Poa district, Chiang Rai province
หัวเรื่อง มูลค่า (เศรษฐศาสตร์);กาแฟ -- การผลิต;กาแฟ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
จำนวนหน้า 170 แผ่น : ภาพประกอบ ,ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 129-134
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555