ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Tharaporn Bundarnsin
ชื่อเรื่อง Delineation of hydrocarbon potential area in th gulf of Thailand using seismic attribute analysis = การกำหนดชั้นหินกักเก็บที่มีศักยภาพทางไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่หนึ่งของอ่าวไทยโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำของคลื่นไหวสะเทือน
หัวเรื่อง Rocks;Geology, Stratigraphic
จำนวนหน้า xiii, 110 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Applied Geophysics
โน้ต Thesis (Master of Science (Applied Geophysics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 106-109
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006