ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริพงษ์ ทองบ่อ
ชื่อเรื่อง การตอบสนองเชิงไฟฟ้ากลของพอลิเมอร์เบลนด์นาไฟฟ้าไดอิเล็กทริกอิลาสโตเมอร์พอลิทิโอฟีน = Electromechanical responses of conductive dielectric elastomerpolythiophene blends
หัวเรื่อง โพลิไทโอฟีน;โพลิเมอร์นำไฟฟ้า
จำนวนหน้า ณ, 142 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 110-114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555