ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิรุณรัตน์ บุญจันทร์
ชื่อเรื่อง ผลของเมล็ดมะขาม และเมล็ดฟักทองต่อการควบคุมพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของแพะ = Effects of Tamarindus indica Linn. and Cucurbita pepo Linn. Seed on Gastrointestinal Parasites control in Goat
หัวเรื่อง แพะ -- การเลี้ยง;แพะ -- โรค;พยาธิ -- การป้องกันและควบคุม;แพะ -- อาหาร;มะขาม;ฟักทอง
จำนวนหน้า ณ, [89] แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)(สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [71]-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551