ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิทย์ธพงษ์ เปี้ยวงค์
ชื่อเรื่อง ผลของข้าวเหนียวก่ำต่อผลสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซากและปริมาณคอเลสตอรอลในเลือดของสุกรขุน = Effects of Glutinous puple rice (Oryza sativa L.) on performance, carcass quality and cholesterol content in blood plasma of finshing pigs
หัวเรื่อง สุกร -- การเลี้ยง;ข้าวเหนียว -- แง่โภชนาการ
จำนวนหน้า ฐ, 81 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)(สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [62]-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554