ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัฒนพันธุ์ ไพชยนต์
ชื่อเรื่อง การตอบสนองทางสรีรวิทยาของกาแฟอราบิก้าต่อสภาวะเครียดของการขาดน้ำและอุณหภูมิสูง
หัวเรื่อง กาแฟ -- พันธุ์อราบีก้า;กาแฟ -- สรีรวิทยา;กาแฟ -- ดิน;อุณหภูมิ
จำนวนหน้า 86 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)(สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [72]-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2532