ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อมีนา พรหมมินทร์
ชื่อเรื่อง การกระจายตัวทางพันธุกรรมในลูกผสมชั่วที่ 2 ระหว่างข้าวป่าสามัญ (Oryza rufipogon Griff.) และข้าวปลูก (Oryza sativa L.) = Segregation in F2 generation of crosses between cammon wild rice (Oryza rufipogon Griff.) and cultivated rice (Oryza sativa L.)
หัวเรื่อง ข้าว -- พันธุ์;ข้าวป่า -- พันธุศาสตร์;ข้าว -- พันธุศาสตร์
จำนวนหน้า ฎ, 85 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)(สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550