ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑาทิพย์ ทนันไชย
ชื่อเรื่อง ผลของ 2,4-D และไคเนตินต่อเอมบริโอเจเนซิสในข้าว = Effects of 2,4-D and kinetin on embryogenesis in rice
หัวเรื่อง ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105;อาหารเลี้ยงเชื้อ;การเพาะเลี้ยง (ชีววิทยา)
จำนวนหน้า ฏ, 62 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)(สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 53-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555