ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จริยา ฉัตรคำ
ชื่อเรื่อง ผลของเชื้อแบรดี้ไรโซเบียม ความลึกของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและการจัดการปุ๋ย ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองฝักสด = Effects of bradyrhizobium, deep placement of nitrogen fertilizer and fertilizer management on geowth yield and N2 fixation of vegetable soybean
หัวเรื่อง ถั่วเหลือง -- การปลูก;ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต;การตรึงไนโตรเจน
จำนวนหน้า ฒ, 90 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)(สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [66]-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551