ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุญตา แจ่มกระจ่าง
ชื่อเรื่อง การใช้คลื่นเสียงตรวจสอบการพัฒนาการ การเข้าทำลายและพฤติกรรมของด้วงถั่วเขียว (Callosobruchus maculatus (Fabricius) = Acoustic detection for the development, infestation and behavior of cowpeaWeevil, Callosobruchus maculatus (Fabricius)
หัวเรื่อง ด้วงถั่วเขียว;คลื่นเสียง
จำนวนหน้า ญ, 61 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากีฏวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)(สาขาวิชากีฏวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549