ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nakarate Rungkawat
ชื่อเรื่อง Communication process and adoption of sufficiency economy philosophy by farmers in Chiang Mai Province = กระบวนการสื่อสารกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Sufficiency economy;Farmers -- Chiang Mai;Communication
จำนวนหน้า viii, 215 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agricultural Extension and Rural Development
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agricultural Extension and Rural Development)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 166-170
ภาษา English
ปีการศึกษา school 2012