ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุทิศเตจ๊ะใจ
ชื่อเรื่อง การทดสอบระบบพืชในระดับไร่นาในเขตพื้นที่ดอนอาศัยน้ำฝน อุทิศ เตจ๊ะใจ
หัวเรื่อง เกษตรกรรม -- เชียงใหม่;ถั่วเหลือง -- เชียงใหม่;ถั่วเขียว -- เชียงใหม่;ระบบการปลูกพืช;เกษตรกรรมธรรมชาติ
จำนวนหน้า 79 แผ่น : กราฟ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)(สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [54]-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531