ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศุภสานต์ วาวแวว
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภายนอกกับน้ำหนักตัวและความสมบูรณ์พันธุ์ของโดพื้นเมืองในลำปาง = Relation between phenotypic traits with body weight and reproduction traits of native cattle in Lampang Province
หัวเรื่อง โค -- พันธุ์พื้นเมือง;โค -- น้ำหนักและขนาด
จำนวนหน้า ฑ, 87 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 70-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554