ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิรัญ แก้วสม
ชื่อเรื่อง กระบวนการพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด = Development process for participatory administration of Chaiprakan dairy and agricultural cooperatives Ltd.
หัวเรื่อง สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ;สหกรณ์โคนม -- เชียงใหม่;สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 140 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 111-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547