ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อภิญญา ผาณิบุศย์
ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม = Learning process development of toxic substance vegetable growing promotion, Thasongorn Tambon administration organization, Mueang distric, Maha Sarakham province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน;ผักปลอดสารพิษ -- ท่าสองคอน (มหาสารคาม);ผัก -- การปลูก
จำนวนหน้า 162 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 137-139
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552