ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เนตรวิไล โชติรัตน์
ชื่อเรื่อง สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา เซลล์วิทยา และการเจริญของดอกของหงส์เหิน ที่รวบรวมจากเขตอำเภอ ดอยสะเก็ด และกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Morphology, anatomy, cytology and floral development of Globbba spp. collected from Doi Saket district and Mae-on sub-district, Chiangmai province
หัวเรื่อง หงส์เหิน (พืช) -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);พืช -- กายวิภาค;หงส์เหิน (พืช) -- การเจริญเติบโต
จำนวนหน้า ฐ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [142]-148
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548