ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สลิลรัตน์ วิชัยพานิช
ชื่อเรื่อง การจำแนกลำไยพันธุ์ดอโดยวิธีสัณฐานวิทยา เซลล์พันธุศาสตร์และอิเล็กโทรโฟรีซิส = Identification of Longan var. Daw by Morphological, Cytogenetic and Electrophoretic Methods
หัวเรื่อง ลำไย -- การจำแนก;ลำไย -- พันธุ์ดอ;ลำไย -- สัณฐานวิทยา
จำนวนหน้า ณ, 146 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [130]-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547