ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชลนภา มุ่งดี
ชื่อเรื่อง การใช้ใบปาล์มน้ำมันกับหญ้ากินนีสีม่วงเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม = Use of Oil Palm Fronds and Purple Guinea Grass as Sources of Roughages of Dairy Cows
หัวเรื่อง โคนม -- อาหาร;อาหารสัตว์;ปาล์มน้ำมัน;หญ้ากินนีสีม่วง
จำนวนหน้า 117 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555