ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นันทนา โปธาคำ
ชื่อเรื่อง ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MC2R ต่อลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย = Genetic variation of MC2R gene on growth traits in Thai indigenous chickens นัทนา โปธาคำ
หัวเรื่อง ไก่ -- พันธุ์พื้นเมือง -- การเจริญเติบโต;ไก่ -- พันธุศาสตร์
จำนวนหน้า ฐ, 62 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 53-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555