ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาณุ ธนธำรงกุล
ชื่อเรื่อง ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ = Knowledge, attitude, and practices of farmers trained from local Wisdom elite network center, Nakhon Sawan province
หัวเรื่อง ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน;การฝึกอบรม -- นครสวรรค์;เกษตรกร -- การฝึกอบรม;เกษตรกร -- นครสวรรค์
จำนวนหน้า ฏ, 113 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริมการเกษตร) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555