ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัมราวดี ศรีสุขใส
ชื่อเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ระหว่างการเลี้ยงหมูหลุมเชิงพาณิชย์และการเลี้ยงในระบบเกษตรผสมผสาน ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Assessing the achievement between commercial pitted pig raising and raising in integrated farming system, San Sai sub-district, Saraphi district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง สุกร -- การเลี้ยง;หมูหลุม;เกษตรกรรมแบบผสมผสาน -- สารภี (เชียงใหม่);เกษตรกร -- สารภี (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฒ, 121 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริมการเกษตร) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555